Članstvo

Cijena godišnje članarine iznosi 150,00 KN (22 € za sve koji uplaćuju van Hrvatske) i vrijedi godinu dana od mjeseca uplate odnosno učlanjivanja. Za osobe mlađe od 16 godina iznos godišnje članarine 100,00 KN (15 € za sve koji uplaćuju van Hrvatske)

Da bi registracija bila potpuna, potrebno je uplatiti iznos godišnje članarine te dokaz o uplati poslati na mail clanstvo@cfe-mihrvati.hr.

Iskaznicu i službenu majicu Kluba, koja je naš poklon za sve nove članove, ne šaljemo poštom. Obavijest o vremenu i mjestu preuzimanju (centrala ili vama najbliža podružnica) dobit ćete putem e-maila ili na broj mobitela naveden u prijavi.

Sve uplate možete izvršiti na:
Hrvatsko navijačko veleposlanstvo
Croatian Fans Embasy-CFE MI HRVATI
OIB: 99781100543
IBAN: HR52 2340 0091 1110 8356 2
SWIFT: PBZGHR2X

Postani član

Zahtjev za članstvo poslan putem ove forme, uz dokaz o uplati članarine i ostale priloge, predstavljaju zahtjev za učlanjenjem u Hrvatsko navijačko veleposlanstvo – Croatian Fans Embassy „Mi Hrvati“.

Klikom na "Pošalji" potvrđujem da su dani podaci točni, da sam upoznat/a s odredbama Statuta Hrvatsko navijačko veleposlanstvo – Croatian Fans Embassy „Mi Hrvati“ te da ih prihvaćam u cijelosti. Upoznat/a sam da osobne podatke Klub/udruga prikuplja i dalje obrađuje na temelju zakonske obveze registracije članova i vođenja evidencije o članstvu u Klubu iz Zakona o udrugama. Ostale dodatne podatke označene * Klub prikuplja u cilju ostvarenja komunikacije s članom, dodatne personalizacije odnosno ostvarenja drugih članskih prva, na temelju suglasnosti iz Privole za obradu osobnih podataka te u skladu s Općom informacijom o zaštiti osobnih podataka CFE Mi Hrvati objavljenoj na https://cfe-mihrvati.hr/clanstvo/PersonalDataProtection, te kod Povjerenika.

Prava Članova su:
1. pridonositi afirmaciji i ugledu kluba u zemlji i inozemstvu
2. sudjelovati u upravljanju poslovima kluba putem predstavnika u Skupštini kluba
3. biti pravodobno obavještavani o radu kluba i njegovim tijelima na način propisan Statutom, posebnim aktima i odlukama izvršnog odbora.

Dužnosti i odgovornosti Članova su:
1. plaćanje članarine te poštivanje Statuta i drugih akata kluba,
2. podupiranje kluba i aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva kluba,
3. suzdržavanje od ponašanja i radnji koje štete klubu i njegovu ugledu